torsdag, augusti 01, 2013

Antisemitismen i Malmö: Nu måste man förfalska statistiken..

 
Antisemitismen i Malmö, d v s islamismen
i Malmö, är återigen på stark tillväxt.
men det värsta är naturligtvis de dagliga hoten
och trakasserierna.
Sydsvenskan ger några färska exempel.
Och råkar avslöja ännu en skandal:
" Under 2012 och 2013 har anmälningarna
om hatbrott med antisemitiska motiv
nästan tredubblats i Malmö.
Och Malmö utmärker sig.
Så pass mycket att när Brottsförebyggande
rådet i slutet av juni kom ut med en rapport
om hatbrott i Sverige var man tvungen att
exkludera Malmö från en del av den nationella
statistiken. Siffrorna från Malmö påverkade
statistiken för mycket."
 
Att mörka statistiken är alltså regeringens
"lösning" på den islamistiska terrorn...
**
 
Att antisemitismen tredubblats
i Malmö två år. Hur reagerar
omvärlden ?
I Sverige: Med total likgiltighet.
I utlandet: Med upprördhet.
Jerusalem Post hanterar det som ett
Breaking News....
*
Arutz Sheva drar den logiska slutsatsen:
"Anti-Semitism in Sweden Forces Jews to
Question their Future
Rampant anti-Semitism in Sweden's third-
largest city causing serious concern for
local Jews.
Perpetrators primarily Muslim immigrants."
JTA sprider det över världen. Med den helt
korrekta observationen:
"About 30 percent of Malmo’s 300,000 residents
belong to families of immigrants from Muslim
countries, according to city statistics.
Radical members of that population are
responsible for most attacks against Jews,
the Jewish community has said."
***
 
Men vad hjälper det att polisen sätter upp en
särskild hatbrottsavdelning i Malmö  ?