måndag, augusti 12, 2013

AFP om antisemitismen i Malmö

 
Den franska nyhetsbyrån AFP är en av
de tre stora i branschen. Det betyder att
deras artiklar får verklig spridning över
världen.
I månadsskiftet juli-augusti skrev man
Den innehåller knappast något nytt, utan verkar
snarare hopklippt från tidigare artiklar och
bloggar...
Dess största förtjänst är naturligtvis den globala
spridningen. Vid ett mycket snabbt googlande
finner man den spridd från Indien till Latinamerika.
Och det är bra. Sedan finns det detaljer som är
tveksamma, eller rent felaktiga.
Att spekulera i att Reepalus avgång skulle betyda
att socialdemokraternas antisemitism dämpas är
nog rent nonsens. Liksom den okände muslimske
talesman som citeras och påstår sig använda fredags-
bönen för att förändra sina stamfränders inställning
till antisemitism...
Reepalus förvirrade påståenden om "SD-infiltration"
i judiska församlingen kunde ju dementerats tydligare.
Utvecklingen det senaste året, inte minst under
schlagerfestivalen, visar med all tydlighet att
judehatet i Malmö är under ökning..
**
 
Världen Idag kommenterar läget i Malmö contra
mediernas (ofta förskönade) bild:
"Ändå skiljer sig den svenska rapporteringen från
den utländska. När utländska nyheter väljer att
lyfta fram fakta som är relevanta för att förstå
orsaken till den ökande aggressiviteten mot judar,
så lämnar de svenska artiklarna ofta mycket att
önska. I AFP:s gedigna artikel förklarar man att
var tredje Malmöbo är född utomlands och en
judisk kvinna klargör att  ”i Malmö är det unga
muslimska killar som är problemet; det måste
sägas. De kommer från länder med rasistiska,
antisemitiska tv-program.” 
**
 
En helt korrekt, men knappast uttömmande
observation. De nya Malmöborna blir knappast
antisemiter bara av slötittande på Al-Manar.
som under ett årtusende omhuldat judehatet.
Ayaan Hirsi Ali berättar om kulturkrocken
när hon lämnade arabvärlden och för första
gången mötte människor som ifrågasatte anti-
semitism. Trots att hon kom från en högutbildad,
"liberal" och europeiserad familj så hade anti-
semitismen alltid varit en självklarhet som inte
fick ifrågasättas.
Och grunden var självklart religionen...
beduiner i Khaybar är antisemitismen en
grundbult i islam.
Även om Dialogforum snackar sig gröna
lär de inte kunna ändra detta faktum.
När sedan Muslimska Brödraskapet och
deras salafistiska och jihadistiska allierade
kontrollerar församlings- och föreningslivet
hos dessa 30 % Malmöbor förstärks
naturligtvis extremismen.