lördag, juni 23, 2012

Muslimskt par skulle "spränga judar"

Muslimerna Mohammed Sajid Khan (33) och
hans fru Shasta (38) i Oldham (Greater Manchester)
radikaliserades av Al Qaedapropaganda på nätet.
De bestämde sig för att göra en insats i profetens
anda. Hemma i köket började tillverka en bomb
enligt recept på Internet. Avsikten var att spränga
några judiska objekt i Manchester eller Salford.
**
planerade terrorbrott. Det stoppades i tid av en
ren slump. Mohammed agade sin hustru som
koranen bjuder och grannen ringde polisen.
Konstaplarna blev lite överraskade över att
hitta en bombverkstad i köket...
**
Åklagaren konstaterade i rätten:
"Perhaps it can be summarised this way: it was jihad at
home. Between them they acquired substances, common
or garden, that can be purchased in supermarkets, equip-
ment and information of use that would help them to
make explosives, and began the process of assembling
an improvised explosive device.
....... behind the apparent normality of daily life, the
couple believed in and supported an extreme ideology
of jihad or holy war against the enemies of Islam,
especially Jewish people."