tisdag, april 20, 2010

Bloggare avslöjar alliansens biståndsskandal


den stora biståndsskandalen :
Det börjar bli svårt att hålla räkningen
på antalet debattartiklar som bistånds-
minister Gunilla Carlsson (M) skrivit
om sin ”reformering” av biståndet.
På söndagen kom ännu en.
Gemensamt för allt hon har skrivit om
sin modernisering av biståndet är att
det ska stärka demokratiskt samhälls-
bygge, fred och mänskliga rättigheter,
inkl. kvinnors. Men gemensamt är också
att hon i varje sådan artikel låtsats som
att den stora elefanten i rummet inte
fanns: dvs det gigantiska och djupt
förfelade Palestinabiståndet.
**
Allt dessutom kopplat till en regerings-
finansierad demoniseringskampanj mot
Israel via ett stort antal organisationer,
som saknar motstycke i andra västländer,
och som är fullständigt kontraproduktiv
och oetisk.
På det här området har många av
regeringens väljare förväntat sig en
förändring av den politik som fördes
av tidigare regeringar.
Längre ned ger vi ett exempel på hur
det på ett svenskt föredrag med en så
kallad ”följeslagare” som ledsagats runt
på Västbanken gavs en så pass ensidig,
hatisk och stigmatiserande bild av
situationen att en åhörare reste sig och
föreslog att man borde ”skära halsen av
alla judar”. Föredragshållaren tog inte
entydigt avstånd från propåerna.
**
STÖD TILL FREDSMOTSTÅND
Gunilla Carlsson har inte gjort någon som
helst märkbar revidering i den biståndspost
som tillhör Sveriges största.
Drygt 800 miljoner skattekronor går till
palestinierna i år, och det har bara stigit
under mandatperioden.
Vårt land är världens tredje största bidrags-
givare till Västbanken och Gaza. Endast
supermakten USA samt EU:s gemensamma
institutioner skänker mer. Och vi talar i
absoluta värden.
Sverige skänker genom SIDA
mer pengar
till palestinierna än till hundrafallt större
länder med avsevärt mer skriande behov,
såsom D.R. Kongo, Sudan/Darfur och
Uganda. Sverige är också den största
finansiären av den djupt korrumperade
och Hamasinfiltrerade palestinskledda
organisationen UNRWA. Kopplat till
detta finns en perverterad regerings-
finansierad lobbykampanj med udden
riktad mot staten Israel.
***
**