fredag, december 04, 2009

Islamistrazzior över hela TysklandTyska polisen slog i torsdags till mot 26 islamistiska
lokaler över hela landet
. Många av lokalerna var
moskéer. Razziorna gällde den turkiska organisationen
Milli Görüs omfattande bedrägerier med bidrag som
undanhållits från skatt och sociala avgifter.
Bedrägerierna förmodas gälla över 10 miljoner euro
och ha pågått i många år.
Milli Görüs har lyckats dölja sin verksamhet i en
härva av stiftelser, bolag, församlingar och ideella
föreningar.
Milli Görüs, som har mycket nära kopplingar till
Muslimska Brödraskapet har 27.000 medlemmar
i Tyskland och driver ca 300 moskéer och en mängd
föreningar och bolag. Totalt uppger man sig ha nära
90.000 medlemmar och 300.000 sympatisörer i Europa,
bl a i Benelux och de nordiska länderna. I Sverige driver
man bl a illegala spelklubbar.
**
Så sent som i maj i år var Milli Görüs inblandade i tyska
åklagares stora utredning om Muslimska Brödraskapets
bedrägerier och terrorfinansiering
. Brödraskapets
ekonomichef Ibrahim El-Zayat är gift med en medlem
av familjen Erbakan som styr Milli Görüs. Han förvaltar
hela den turkiska organisationens fastighetsbestånd och
bolagsimperium.
**
Tyska polisen spränger Muslimska
Brödraskapets finansnätverk

Muslimska Brödraskapets hemlige
Europachef - Emiren av Akalla....

Sommarläsning om Brödraskapet (1)

Sommarläsning om Brödraskapet (2)

Sommarläsning om Brödraskapet (3)