fredag, oktober 03, 2008

Muslimska Brödraskapets hemlige Europachef - Emiren av Akalla....

Detta är det nya överhuvudet i Europa
för Muslimska Brödraskapet.
Chabid Benmakhlouf, marockan bosatt i Sverige
sedan många år, rektor för Islamiska skolan
i Akalla ("Vi utbildar morgondagens ledare."),
utsågs förra året till ny ordförande
för det skugglika FIOE
(Federation of Islamic Organizations
in Europe). En organisation som även
i Sverige har direktkontakt med den
Genom FIOE utövar Brödraskapet sin makt
över 28 nationella federationer med minst
1.000 föreningar. Många av federationerna
har blivit erkända av sina regeringar som enda
talesmän för landets muslimer. Så är det bl a i
Storbritannien, Holland, Belgien, Italien och
Österrike. På Europaplanet anses ett "EU-
erkännande" av FIOE som alla europeiska
muslimers stämma vara nära förestående...
Samtidigt har FIOE flyttat sitt högkvarter från
två små rum i engelska Leicester till en
nyinköpt kontorsbyggnad nära Europa-
parlamentet i Bryssel.
Organisationen är i strid med
lagen inte registrerad i Belgien (eller
något annat EU-land). Den finns inte
ens i telefonkatalogen.
Skugglik är ordet......
Brödraskapets kassa (Europe Trust) har
fyllts på av Saudiarabien och används bl a
till fastighetsinköp i Belgien och till att
bygga upp organisationen i Syd- och
Centraleuropa.