söndag, juli 27, 2008

Söndagsläsning: En dhimmi-församling i Norden ?

Gellerup är en förstad till danska
Århus. Vi skulle väl kalla den för
typisk miljonprogram-slum. Inte
bara den en gång så strålande
vita betongen har sett bättre dagar.
Sedan drygt tio år tillbaka befolkas
Gellerup huvudsakligen av asylsökare
från Mellanöstern. Det är en orolig miljö.
När polisen vågar sig dit är det med
ordentlig slagstyrka. Resten av tiden
är det ett antal libanesiska och somaliska
ligistgäng som styr. Stadsdelen har
också ofta figurerat i de talrika
polisutredningarna om islamistisk
**
Uriasposten har en litet reportage
med bilder från Gellerup.
**
Till skillnad från t ex Rosengård finns
det fortfarande en kyrka i området.
Den har en liten grupp danska pensionärer
och en del kristna flyktingar från Mellan-
östern som församling. Kyrkan liknar en
bunker och är väl inhägnad med kraftiga staket.
För tre år sedan funderade man på att stänga.
Kyrkan och kyrkobesökarna utsattes dagligen
för vandalisering, inbrott, rån och hot. Då kom
kyrkoherden på en snilleblixt: Två män från den
största libanesiska klanen i området "anställdes"
av kyrkan. Och si, så fort första betalningen skett
försvann allt buset och hoten.....
**
Nu finns det onda tungor som
vill jämföra kyrkans betalningar
med Jizya , den "skyddsskatt" som
"dhimmis", d v s judar och kristna,
måste betala i ett muslimskt land
för att få leva och inte utsättas
för jihad. I så fall är det den
första lutherska kyrkan i Norden
som betalar jizya.
Blir det också den sista...?
**
Jesper Langballe. Han hävdar
den inte orimliga ståndpunkten
att det är polisens skyldighet
att skydda medborgarna och att
ingen ska behöva betala för
"beskydd".
***
(foto: Uriasposten)