måndag, februari 12, 2007

Regensburg...!?


Svallvågorna efter påve Benedictus
märks fortfarande.

Bloggaren Existential Space har nya
spekulationer kring valet av plats för
detta viktiga tal kring kristendom
och islam...
Vad ska vi egentligen tolka in i
Regensburg ...?