måndag, maj 07, 2018

Snart nytt terrorangrepp mot Sverige ?


Amerikanska ambassadens
akuta terrorvarning
för Sverige är riktad till amerikanska medborgare.

Men nog undrar man om inte svenska
myndigheter borde gå ut med en
motsvarande varning till svenska folket.

Vi svenskar är ju högvilt i jihadisternas ögon.
Dessutom naiva och nästan försvarslösa offer.

Det är tyvärr bara en tidsfråga innan nästa
bombbälte, knivgalning eller skenande långtradare slår till...

Tänkbara mål:
kollektivtrafik, stationer, gågator,
skolor, hotell, sjukhus. 
På sommaren dessutom festivaler,
marknader, badstränder. 


Event:  The U.S. government remains concerned that terrorists are intent on targeting U.S. citizens, including children.  Terrorists may employ a variety of tactics, such as violent assaults and kidnappings.  In the past they have used knives, guns, and vehicles as ramming devices.  They may target schools, hospitals, churches, tourist locations, transportation hubs, and other public venues.

Actions to Take:
Stay alert in public places,
including schools,
hospitals,
churches,
tourist locations,
and transportation hubs.
  • Review travel routes and times to reduce time and place predictability.
  • Keep a low profile.
  • Be aware of your surroundings.
  • Review your personal security plans.
  • Report social media threats to local authorities.
***

Min avsikt är inte att skrämma upp ett folk
som redan borde vara vettskrämt av
jihadisthotet,
men få er att begripa den nya hotbilden.

LÄR av vad som händer i omvärlden.

De öppna slussportarna 2015 och de över
tog emot kommer att förfölja oss
och kommande generationer i årtionden....

****
Ur Thomas Nydahls recension av  Lars Åbergs
nya bok "Landet där vad som helst kan hända":
"Vi lever i parallellsamhällenas tid.
Det är ett lättidentifierat faktum i
hela Europa.
Även om kanske Storbritannien är
mest extremt i sitt underblåsande av
en så destruktiv politik är förstås inte
Sverige så mycket ”sämre” att det kan
placeras på en andraplats. Tillsammans med
Tyskland har vi (vilka vi?) vandrat denna väg
mot kaos och inbördes strider.
Vi har lovsjungit extrema mosképredikanter,
strött bidrag över mordiska organisationer
som Muslimska brödraskapet, duttat och daltat
med grovt kriminella maffiagrupperingar,
upplåtit vårt land för terrorplanerande
islamistgrupperingar och aningslöst spridit
uppfattningen att bland annat 16-åriga
afghaner från hemlandets muslimska
ökenkultur plötsligt kan förvandlas till
”svenska skötsamma ungdomar”.
Vi får nästan dagligen betala priset i
form av gruppvåldtäkter av både män
och kvinnor, åldringsrån, inbrott av
utländska ligor, bilbränder, blodiga
sammandrabbningar mellan sunni och shia,
svartekonomi och allt det parallellsamhällena
tvingar på tidigare stabila och relativt
trygga länder."