tisdag, juni 30, 2015

Flera vettiga förslag mot Kalifatets aktiviteter i Sverige
Beslagta pass redan vid misstanke om planering av terrorresor, stoppa de som misstänks för terrorresor från att återvända till Sverige och döm svenska IS-krigare för landsförräderi. Det föreslår Kristdemokraterna i dag. 
 

Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Thor presenterade i dag ett åtgärdspaket på sju punkter för att komma till rätta med våldsbejakande extremism.
Bland annat vill partiet göra det möjligt för polisen att beslagta pass i de fall man misstänker att en person planerar att delta i terrorverksamhet utomlands.
– Det här är en oroande trend som i allra högst grad är verklig och innebär att människor mister sina liv, människor tvingas fly – och komma till Sverige, säger Busch Thor på en presskonferens i Almedalen.

Ska kunna portas vid gränsen

De som återvänder från en misstänkt terrorresa ska också kunna portas vid Sveriges gränser, föreslår Kristdemokraterna. Det kallas uteslutningsföreläggande, och liknande regler finns redan i Storbritannien.
Partiet vill också kunna döma svenska IS-krigare som återvänder för landsförräderi. Det ska gälla svenska medborgare eller personer som är bosatta i Sverige som deltar i en kamp som utgör ett hot mot Sverige.
– Lagstiftningen ska vara tydlig och straffen mycket kännbara. Straffet bör vara mellan fyra år och livstid, säger Ebba Busch Thor.

Förebygga radikalisering på nätet

KD vill också se över vilka religiösa organisationer som tar emot offentliga bidrag, så att skattemedel inte används av grupper som förespråkar extremism. Radikaliseringen på internet ska också förebyggas.
– Sociala medier har dessvärre blivit ett av jihadisternas viktigaste rekryteringsverktyg, säger Ebba Busch Thor.
 

Busch Thors förslag:

* Förstärk det förebyggande arbete i landets kommuner för att förebygga våldsbejakande extremism. Det kan handla om att upprätta platser dit man kan vända sig om man är bekymrad över att en person håller på att radikaliseras.
* Beslagta pass för personer som misstänks ansluta sig till terrororganisationer utomlands. Kontrollera fingeravtryck och ansiktsbilder vid resor över Schengens yttre gräns till och från Sverige.
* Gör det möjligt att döma svenska IS-krigare för landsförräderi. Straffet bör vara mellan fyra år och livstids fängelse.
* Inför uteslutningsföreläggande det vill säga nekat återinträde i Sverige.
* Förebygg radikaliseringen på internet. EU-länderna och internetjättarna måste förebygga spridning av hatpropaganda.
* Se över offentliga bidrag till civila samhällets organisationer. Skattemedel får inte användas till att främja eller legitimera extremism.
* Bryt segregationen. En viktig del är att upprätthålla en offentlig servicenivå med skolor, bibliotek och butiker i utsatta områden samt att öka den polisiära närvaron.
 
****
 
Med undantag av den första punkten verkar Busch Thors förslag vettiga.
Det s k kommunala förebyggande arbetet har redan havererat och bör
begravas i tysthet, liksom dess PR-figur, Mona Sahlin... 
Däremot är det viktigt att stoppa det offentliga bidragsflödet
till islamistiska organisationer.
***

Läs också