tisdag, november 11, 2014

No-go-zoner även i Sverige

 

Redan för tio år sedan erkände den franska byråkratin
att landet hade över 750 Zones urbaines sensible (ZUS),
d v s "känsliga storstadsområden". I klartext: förslummade 
storstadsområden där fransk lag i praktiken inte längre
gällde. Där polis och andra myndigheter bara kunde röra sig
med kraftig eskort. Där den dominerande befolkningen
var arabisk/afrikansk, ung, arbetslös, islamistisk och kriminell.
 
i dessa stadsdelar. Och ingenting har förbättrats.
Snarare tvärtom...

Och minsta gemensamma nämnaren
varje år sedan 2005:
"Bränna, slå sönder och förstöra
allt som representerar civilisation
och ordning.
Skolor, bibliotek, rådhus, polis-
stationer."
***
(foto:Den Korte Avis)
 
 
Danmark har listat 
33 "særligt udsatte boligområder",
 som ofta felaktigt kallas "ghetton". 
De uppfyller tre krav:
1. Andelen icke-västliga invandrare och
deras avkomlingar överstiger 50 %
2. Andelen i åldersgruppen 18-64 utan
anknytning till arbetsmarknad eller
utbildning överstiger 40 %
3. Antalet dömda enligt stafflagen,
vapenlagen eller narkotikalagstiftning
per 10.000 invånare överstiger 270.
 
Grannarna började kalla Vollsmose, Gellerup
och Blågårdsplads m fl  för no-go-areas.
Med rätta...
 
***
 
Och för en vecka sedan avslöjade svenska
längre gäller.

OBS
Vissa läsare har haft problem med att ladda ned
polisens länk.
Försök då även här.
 
 
På sedvanligt politiskt fikonspråk kallade man 
problemet för 
"kriminella nätverk med stor påverkan
på lokalsamhället".
Naturligtvis var det omöjligt att erkänna att det gäller det
äldsta och största av alla kriminella nätverk, aktivt sedan
622 och still going strong...
Även om svenska medier varken såg, hörde eller förstod
vad polisen talade om, så gjorde utländska medier det.
det förbjudna M-ordet...
 
Swedish police have ceded control over 55 “no-go zones”
to predominately Muslim criminal gangs.
 An extensive report mapping out 55 no-go zones was
released Oct. 24, showing where law enforcement has all
but handed control to criminal gangs.
 Officers frequently face outright attacks when trying to enter
 the areas, which is a step up from the previous problem
with attacks on mailmen, fire trucks, ambulances and similar
services. Fire trucks and ambulances had to wait for police
escort to enter the areas, but now the police themselves
need protection.
 The no-go areas heavily coincide with the map of the
186 “exclusion areas” aka. crowded, predominantly Muslim
immigrant ghettos, where education is low, employment
is lower and the only local business thriving is drug dealing.
 
A pair of policemen in May were in pursuit of a suspect
and unwisely entered the no-go zone of the southern city
of Landskrona. Their car was rammed and the officers
were forced out of the car. They were cornered by a crowd
of some 50 hostile thugs and drew their weapons to hold
them back and called for immediate backup.
 Several nearby patrol cars responded to the call and sped
 towards the scene, only to be ordered to stop half a mile
away — just outside the no-go border. The police commander
 didn’t send the backup units in, fearing escalation and
all-out war. The cornered police officers were left to fend
for themselves. As luck would have it, one of the
officers knew a few residents who interfered and
convinced the thugs to let them leave.
In response to these no-go zones, the Swedish police
 is expanding its soft approach of dialogue and understanding.
After the extensive 2013 Stockholm ghetto riots with
hundreds of burned cars and buildings, police responded
by mostly staying away and sending forth special
“dialogue officers” to grill halal hot dogs with the
miscreants and make them see the errors of their ways.
 
 Starting next year, the Stockholm Policy Academy will
be moved to Södertörns Högskola, where the new
curriculum will be “progressive” with more focus
on cultural sensitivity, ethical awareness, gender
issues and more. The aspiring police officers will achieve
“greater understanding of the intercultural perspective.”
 
And soon, Sweden will be another Muslim-conquered country.

*** 
Någon kommentar från dagens ansvariga
eller
från de som skapade eländet ?
Nej, naturligtvis inte.
Ingen vill kännas vid ansvaret för trettio
års misslyckad politik. Det är enklare att ge
polisen nya skottsäkra västar.

Minns, det var bara ett år sedan...