måndag, juli 01, 2013

Sommarläsning: Alms for Jihad

För några år sedan vi fick se ett
solklart islamistiskt övergrepp
mot yttrandefriheten. Då upprördes
många. Sedan dess har det ju tyvärr
blivit vardagsmat...
**
De amerikanska historikerna J. Millard
Burr och Robert O. Collins gav 2006
ut Alms for Jihad: Charity and
Terrorism in the Islamic World,
en utförlig kartläggning av hur islamistiska
"välgörenhetsstiftelser" finansierar den
internationella terrorismen.
De råkade då ut för det första exemplet
s k stämningsturism.
Saudiarabiens rikaste män och en av Al
Qaedas största finansiärer, stämde författarna
i Storbritannien. Ingen av de inblandade hade
någon anknytning till landet, men den medeltida
lagstiftningen gör det lätt att stämma för förtal
där och segra.
Och naturligtvis backade bokförlagen och boken
brändes. Själv lyckades jag få tag i det sista
digitala exemplaret via Amazon.
Det gav terrorfinansiärerna blodad tand.
De närmaste åren följde en lång rad sådana
rättegångar i Storbritannien, bl a mot den
kända terroristexperten Rachel Ehrenfeld.
Först sedan USA genom en ny lag förhindrat
att amerikanska medborgare kan råka ut för
sådan stämningsturism, avtog fenomenet.
**
Men Alms for Jihad är fortfarande läsvärd.
Och terrorshejken är död...