måndag, maj 21, 2012

Muhammedanska röster avgör Europas framtid.

Europas sanningssägare, som t ex Ayaan
Hirsi Ali, Robert Spencer, Bat Ye'or,
Geert Wilders och Lars Hedegaard,
har länge varnat för de poltiska konse-
kvenserna av islamiseringen.
Städer som Antwerpen, Berlin och Malmö 
har framstått som skräckexempel.
**
beror inte på Ilmar Reepalus personliga jude-
hat utan konsekvenserna av hans politiska
strategi som gett staden minst 30 % muslimska
invånare. De kräver självklart inflytande.
Och då antisemitism är en pelare i islamismen
blir den detsamma i Malmös dagliga liv....
**
har undersökt problemet på Europanivå.
Vid det franska presidentvalet nyligen röstade
93 % av de muslimska väljarna på den socialistiske
kandidaten. I ett val med små marginaler blev det
de sex miljonerna muslimer som fällde avgörandet.
**
Kern konstaterar att vid det danska Folketingsvalet
fällde de muslimska rösterna avgörandet i 82 val-
kretsar. Oslo kommer 2040 att vara en till hälften
muslimsk stad. På riksnivå en fjärdedel.
**
Kern drar följande slutsats:
Muslims in France -- and across Europe as a whole --
tend to support the Socialists for a variety of demo-
graphic, socio-economic and ideological reasons.
Most Muslims in Europe live in lower-income house-
holds and experience higher levels of unemployment.
As a result, Socialists and Muslims are locked into a
politically advantageous power-dependence relationship,
between the givers of social welfare benefits and the
givers of votes.
Not surprisingly, Socialists favor increased Muslim immi-
gration, which in turn produces more voters for Socialist
parties.
**
In the ideological sphere, Socialists and Muslims
generally share a mutual antipathy for traditional
Judeo-Christian values. Although many Muslims
oppose the secular agenda of the Socialists, most
Muslims wholeheartedly support Socialist multi-
cultural dogma, which they are leveraging to
promote the Islamization of Europe.
**
In foreign policymaking, Socialists and Muslims
share a mutual disdain for the United States
and Israel.
Leftwing parties across Europe have turned anti-
Zionism into a politically correct form of anti-Semitism.
The increasingly hysterical anti-Israel rhetoric
emanating from Socialist circles has contributed to
a spike in anti-Semitic hate crimes across the
continent; many of these crimes against Jews are
being perpetrated by Muslims.
***
En kommentar:
Rosengård vid Riksdagsvalet 2010
I distriktet Herrgården fick Socialdemokraterna
89,8 %,  i Västra Örtagården 87,4 %,
i Östra Örtagården 84,9 %  och
i distriktet Törnrosen 84,3 %.