måndag, april 20, 2009

Mordvapen hyllas i källarmoské


En intressant detalj från domen mot de
unga islamisterna Kushtrim Ademi och
Abdurrahman Nika för hatmordet i Malmö:

"Abdurrahman Nika ombesörjde att de båda
tvättade knivarna som använts som mord-
vapen hamnade i ett skåp i en källarmoské."
**
Varför gör man så ?
Jag kan bara se en anledning:
Att hatmordet hade religiös bakgrund och skedde
under ritualartade former på samma sätt som
mordet på Theo van Gogh i Amsterdam.

Enligt islamisternas korantolkning är homosexualitet
belagt med dödsstraff. Som rättrogna jihadister
”straffar” de Daniel i enlighet sharialagstiftningen.
**
Själva mordmetoden (att skära halsen av offret
med en vass kniv) har rituell prägel, vilket tyder
på islamistiska motiv.

Jfr uttalandet från domaren i rättegången mot
Theo van Goghs mördare: "...ett rent ritualmord"


En populär hemsida för islamister i Sverige förklarar:
Sannerligen har Allâh påbjudit er godhet mot allting;
så när ni dödar, döda på ett gott sätt och då ni slaktar,
slakta på ett gott sätt. Så var och en bör vässa sin kniv
och låta det slaktade djuret dö med så lite plåga som
möjligt.
[Sahîh Muslim, nr 4810]
**
Där finns också en utförlig instruktion :
1. Att kniven skall vässas så att den skär halsen
omedelbart utan att orsaka stor smärta;
2. Att kniven inte skall slipas så att djuren
kan se det;
3. Djuret skall slaktas på en plats där det inte
finns andra djur så att dessa inte skall se
den plågsamma syn;
4. Djuret skall inte brutalt släpas till slaktplatsen
utan skall föras med lätthet; och slutligen;
5. Skall djuret släppas fritt efter att halsen
skurits så att det fritt kan skaka sin kropp i
blödningsprocessen.
[Imam an-Nawawî, Shahr Sahîh muslim,
vol. II, s.152, cit Sahih Muslim, sid 1078]
**
Alltså: Islamisterna ville ”döda på ett gott
sätt”, så att offret skulle få ” dö med så
liten plåga som möjligt”.
**
Åklagarväsendet har definierat hatbrott så här:
"Med hatbrott avses hets mot folkgrupp, olaga diskriminering,
homofobiska brott, våld och hot m.m. mot förtroendevalda
samt andra typer av brott där ett motiv varit att kränka en
person, en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer
på grund av ras, hudfärg, nationalitet eller etniskt ursprung,
trosbekännelse, sexuell läggning eller annan liknande
omständighet"
**
Hatbrott är inte i sig en brottsrubricering utan en samlande
beteckning på brott där det i motivet funnits ett tydligt hat
mot det som offret i gärningsmannens ögon representerade.
Rent lagtekniskt är det en straffskärpningsregel i
brottsbalkens kapitel 29, §2 p.7. som aktualiseras och ger
gärningsmannen vid ett hatbrott strängare straff än han hade
fått om motivet inte varit hat mot en viss grupp.


Kan man komma närmare definitionen av
hatbrott än islamisternas knivmord ??

***

sds