onsdag, juni 13, 2007

Ex-muslimer organiserar sig

38 f d muslimer i Skandinavien har bildat CCS,
en organisation för att bekämpa islamism
och försvara mänskliga rättigheter.
Ordförande är iranskan Mahin Alipour, som
gjort sig känd som förkämpe för kvinnornas
rättigheter i den muslimska världen.
I en gemensam deklaration förklarar de varför
de lämnat islam:
"Vi människor som har flytt islamisk terrorism,
vi som kritiserar inblandning av religion i
människornas vardagsliv, vi ateister och
sekulära människor som förvarar mänskliga
rättigheter och kvinnors rättigheter, har
fått nog och med tanke på Ex-muslim-
organisationens aktiviteter och framgångar
i Tyskland och dess påverkan på den
allmänna opinionen världen över, ansluter
vi oss till denna rörelse och startar kampanjen:
Vi har lämnat religionen!"