tisdag, oktober 31, 2006

Anmärkningsvärd ambassadör...

En praktikant på svenska ambassaden
i Tel Aviv tvingades i går lämna
sin tjänst med omedelbar verkan.
Orsak: Han är aktiv sverigedemokrat.
- Ett mycket anmärkningsvärt beslut,
säger statsvetaren Göran Bostedt.
....
"Ambassadör Robert Rydberg blev informerad
om Kent Ekeroths politiska åsikter i söndags.
- Jag kunde konstatera två saker.
För det första att Kent var mycket
aktiv i sverigedemokratiska sammanhang,
och att det var en bakgrund han
inte hade tagit upp i sin ansökan om
praktikplats.
Den andra slutsatsen jag drog var
att ett aktivt engagemang i ett parti
som samtliga svenska riksdagspartier
anser vara odemokratiskt och
främlingsfientligt inte är förenligt med
att arbeta på en svensk
utlandsmyndighet, säger han."
Det mest anmärkningsvärda
torde ändå vara att en svensk
ambassadör inte vet att
Regeringsformen, en av
våra grundlagar,
gäller även på
svenska ambassader
i utlandet:
"varje medborgare är gentemot
det allmänna skyddad mot tvång
att giva till känna sin åskådning
i politiskt, religiöst, kulturellt
eller annat sådant hänseende."
(RF 2:2).
Grundlagen skyddar även
medborgarare vars åsikter
ambassadör Rydberg ogillar,
lyckligtvis...
Själv känner jag att
jag definitivt inte
gillar tjänstemän av
ambassdörens typ.
Varför ska Sverige
representeras av ett
byråkratiskt fä i Israel ?