fredag, september 09, 2016

Förste avhopparen från kalifatets ledning berättar

 
 
 
 


Den förste avhopparen från Kalifatets ledning
har nu dykt upp. En tidigare irakisk brigadgeneral
som arbetat under täcknamnet "Abu Ayyub
al-Iraqi" har sökt asyl "någonstans  i Europa"
och intervjuades häromdagen i den arabiska
veckotidningen al-Majalla i London.
Artikeln är mycket läsvärd.
 

 
Intervjun ger en unik inblick i vilka som i
verkligheten styr kalifatet.
Inte oväntat är det en grupp f d irakiska  och
syriska officerare, medan Abu Ayyub t ex
betecknar "kalifen"Abu Bakr Al-Baghdadi 
som en ren andraplansfigur, duktig på att
prata men utan några militära insikter... 

 
 
Den verklige makthavaren idag är Mazen Nuhairi ,
tidigare överste i Saadam Husseins armé. Han visar
sig sällan offentligt utan styr via den s k Under-
rättelsebyrån. Enligt Abu Ayyub är han sekulär
och inte ens sunnimuslim...
Det är också Nuhairi som dirigerar de talrika
terrordåden i utlandet.
 
Formellt är det den s k Delegated Committee,
alias Ahl al-Hall wal-’Aqd, som styr Kalifatet.
Man har byggt upp en omfattande byråkrati
med 14 departement och 35 provinsledningar.